Site Overlay

Kelas Sekolah Minggu untuk anak usia batita (3 tahun ke bawah) yang diadakan oleh gereja MRII Tokyo.

Kelas Sekolah Minggu untuk anak usia balita (4-5 tahun) dan SD yang diadakan oleh gereja MRII Tokyo.

Morning Sunday Service & Sunday School at 10AM; Afternoon Sunday Service at 2PM; Prayer Meeting on Saturday 9AM;Church Map
+